Villkor

Genom att lägga beställningen accepterar kunden användarvillkoren.
Detta erbjuds utöver dina lagliga rättigheter.
 
SAMTAL TILL VILLKOR
Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal som ingåtts mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och The Millions Club LTD, gör affärer som Lyxigare ("Lyxigare", “vi”, “oss", eller "vår”), angående din tillgång till och användning av https://luxurier.co/ webbplats samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade till, länkade eller på annat sätt anslutna till dessa (sammantaget "Webbplatsen"). Du samtycker till att genom att gå in på webbplatsen har du läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR, DÅ ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDAD ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE AVSLUTA ANVÄNDNING OMEDELBART.
Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen häri genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor när som helst och av vilken anledning som helst. Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" i dessa användarvillkor, och du avsäger dig rätten att få specifik meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att vara föremål för, och kommer att anses ha blivit medveten om och att ha accepterat, ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum som sådana reviderade användarvillkor publiceras.
Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta oss för registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller land. . Följaktligen gör de personer som väljer att komma åt webbplatsen från andra platser på eget initiativ och är ensamma ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.
Webbplatsen är inte skräddarsydd för att följa branschspecifika bestämmelser (HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), så om dina interaktioner skulle bli föremål för sådana lagar får du inte använda denna webbplats. Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som skulle bryta mot Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).
Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 år får inte använda eller registrera sig på webbplatsen. 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Om inte annat anges är webbplatsen vår egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (sammantaget "Innehållet") och varumärken, tjänster märken och logotyper som finns däri ("märkena") ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss och är skyddade av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i USA, internationella upphovsrättslagar, och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen "i befintligt skick" endast för din information och personliga bruk. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, samlas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för vilket kommersiellt syfte som helst, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.
Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått korrekt åtkomst till enbart för din personliga, icke-kommersiella använda sig av. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig i och till webbplatsen, innehållet och märkena.
ANVÄNDARREPRESENTATIONER
Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att:  (1) du har rättskapacitet och du samtycker till att följa dessa användarvillkor; (2) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt; (3) du kommer inte att komma åt webbplatsen på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (4) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (5) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.
Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).
FÖRBJUDNA AKTIVITETER
Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det för vilket vi gör webbplatsen tillgänglig. Webbplatsen får inte användas i samband med några kommersiella ansträngningar förutom de som är specifikt godkända eller godkända av oss.
Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:
1Hämta systematiskt data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
2. Lura, lura eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation som användarlösenord.
3. Omgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller innehållet däri.
4. Nedvärdera, smutskasta eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.
5. Använd all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
6. Använd våra supporttjänster på felaktigt sätt eller skicka in falska rapporter om missbruk eller tjänstefel.
7. Använd webbplatsen på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar eller förordningar.
8. Använd webbplatsen för att annonsera eller erbjuda att sälja varor och tjänster.
9. Delta i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.
10. Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spam (kontinuerlig postning av upprepad text), som stör någon parts oavbrutna användning och njutning av webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.
11. Engagera dig i all automatiserad användning av systemet, till exempel att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning.
12. Ta bort meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från innehållet.
13. Försök att utge sig för en annan användare eller person eller använd en annan användares användarnamn.
14. Sälj eller på annat sätt överför din profil.
15. Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) allt material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamling eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, tydliga grafikutbytesformat ("gifs"), 1×1 pixlar, webbuggar, cookies , eller andra liknande enheter (ibland kallade "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").
16. Störa, störa eller skapa en otillbörlig börda på webbplatsen eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till webbplatsen.
17. Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.
18. Försök att kringgå alla åtgärder på webbplatsen utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
19. Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
20. Dechiffrera, dekompilera, demontera eller bakåtkonstruera någon av programvaran som utgör eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
21. Utom när det kan vara resultatet av standardanvändning av sökmotorer eller webbläsare, använd, lansera, utveckla eller distribuera alla automatiserade system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuskverktyg, skrapa eller offlineläsare som får åtkomst till webbplatsen, eller använda eller starta något obehörigt skript eller annan programvara.
22. Använd en inköpsagent eller inköpsagent för att göra inköp på webbplatsen.
23. Gör någon obehörig användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk väg eller på annat sätt i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatiserade sätt eller under falska förevändningar.
24. Använd webbplatsen som en del av alla försök att konkurrera med oss ​​eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon inkomstgenererande strävan eller kommersiellt företag.
ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG 
Webbplatsen kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och annan funktionalitet, och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, överföra, framföra, publicera, distribuera, eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (sammantaget "Bidrag"). Bidrag kan vara synliga för andra användare av webbplatsen och via tredje parts webbplatser. Som sådan kan alla bidrag du överför behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. När du skapar eller gör några bidrag tillgängliga, representerar och garanterar du därmed att:
1. Skapandet, distributionen, överföringen, offentlig visning eller framförandet, och åtkomsten, nedladdningen eller kopieringen av dina bidrag gör inte intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten, patentet, varumärket, affärshemligheten , eller tredje parts moraliska rättigheter.
2.  Du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtyckena, utgåvorna och tillstånden att använda och tillåta oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen att använda dina bidrag på något sätt som webbplatsen avser. och dessa användarvillkor.
3.  Du har skriftligt samtycke, frigivning och/eller tillåtelse från varje identifierbar individuell person i dina Bidrag att använda namnet eller bilden av varje sådan identifierbar individuell person för att möjliggöra inkludering och användning av dina Bidrag på något sätt som övervägs av webbplatsen och dessa användarvillkor.
4.  Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
5. Dina bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, spam, massutskick eller andra former av uppmaning.
6.  Dina bidrag är inte obscena, oanständiga, elaka, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt beslut av oss).
7.  Dina bidrag hånar inte, hånar, nedvärderar, skrämmer eller missbrukar någon.
8. Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i den juridiska betydelsen av dessa termer) någon annan person och för att främja våld mot en specifik person eller klass av människor.
9. Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.
10.  Dina bidrag bryter inte mot tredje parts sekretess- eller publicitetsrättigheter.
11. Dina bidrag innehåller inget material som begär personlig information från någon under 18 år eller utnyttjar personer under 18 år på ett sexuellt eller våldsamt sätt.
12.  Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag angående barnpornografi eller på annat sätt avsedda att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande.
13. Dina bidrag inkluderar inga stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuella preferenser eller fysiska handikapp.
14. Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.
All användning av webbplatsen i strid med det föregående bryter mot dessa användarvillkor och kan bland annat leda till uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda webbplatsen.
BIDRAGSLICENS
Genom att publicera dina bidrag till någon del av webbplatsen, beviljar du automatiskt, och du intygar och garanterar att du har rätt att ge oss en obegränsad, obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, fullt betald, världsomspännande rättighet och licens att vara värd , använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, sälja vidare, publicera, sända, återskapa, arkivera, lagra, cachelagra, offentligt framföra, offentligt visa, formatera om, översätta, överföra, utdrag (helt eller delvis) och distribuera sådana bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) för vilket ändamål som helst, kommersiellt, reklam eller annat, och för att förbereda härledda verk av, eller införliva i andra verk, sådana Bidrag, och bevilja och godkänna underlicenser av det föregående. Användningen och distributionen kan ske i alla medieformat och genom alla mediekanaler.
Denna licens kommer att gälla för alla former, media eller tekniker som nu är kända eller utvecklas hädanefter, och inkluderar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisenamn, i tillämpliga fall, och alla varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, logotyper, och personliga och kommersiella bilder du tillhandahåller. Du avsäger dig alla moraliska rättigheter i dina bidrag, och du garanterar att moraliska rättigheter inte på annat sätt har hävdats i dina bidrag.
Vi hävdar inget äganderätt över dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är associerade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller representationer i dina bidrag från dig i något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.  
Vi har rätt, efter eget gottfinnande, (1) att redigera, redigera eller på annat sätt ändra alla bidrag; (2) att omkategorisera eventuella bidrag för att placera dem på lämpligare platser på webbplatsen; och (3) att förhandsgranska eller radera alla bidrag när som helst och av vilken anledning som helst, utan föregående meddelande. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina bidrag.
RIKTLINJER FÖR RECENSIONER
Vi kan ge dig områden på webbplatsen för att lämna recensioner eller betyg. När du publicerar en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) du bör ha förstahandserfarenhet av den person/enhet som granskas; (2) dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiskt, stötande eller hatspråk; (3) dina recensioner bör inte innehålla diskriminerande referenser baserat på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionshinder; (4) dina recensioner bör inte innehålla referenser till olaglig aktivitet; (5) du bör inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner; (6) du bör inte dra några slutsatser om uppförandets laglighet; (7) du får inte publicera några falska eller vilseledande påståenden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att skriva recensioner, vare sig de är positiva eller negativa.
Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Recensioner stöds inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikter från någon av våra affiliates eller partners. Vi tar inte på oss ansvar för någon granskning eller för några anspråk, skulder eller förluster som härrör från någon granskning. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicenserbar rättighet och licens att reproducera, modifiera, översätta, överföra på alla sätt, visa, utföra, och/eller distribuera allt innehåll som rör recensioner.
ANMÄLAN
Du erkänner och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen ("Sändningar") som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och kommer att bli vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan bekräftelse eller kompensation till dig. Du avsäger dig härmed alla moraliska rättigheter till sådana inlägg, och du garanterar härmed att alla sådana inlägg är original hos dig eller att du har rätt att skicka in sådana inlägg. Du samtycker till att det inte ska finnas någon regressrätt mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina Bidrag.
SAJTUNDERHÅLL
Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, efter vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning, rapportering av en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten för eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina bidrag eller någon del därav; (4) att efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivet stora eller på något sätt betungande för våra system; och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta en korrekt funktion av webbplatsen.
INTEGRITETSPOLICY
 
Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Läs vår sekretesspolicy: https://luxurier.co/policies/privacy-policyGenom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy, som ingår i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen är värd i enlighet med Shopifys policy Om du besöker webbplatsen från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i det land där Shopify lagrar sina servrar.
 
BROTT UPPHOVSRÄTT
Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att något material som är tillgängligt på eller via webbplatsen gör intrång i någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, vänligen meddela oss omedelbart med hjälp av kontaktinformationen nedan (ett "meddelande"). En kopia av ditt meddelande kommer att skickas till den person som har lagt upp eller lagrat materialet som adresserats i meddelandet. Observera att du i enlighet med tillämplig lag kan hållas ansvarig för skador om du gör väsentliga felaktiga uppgifter i ett meddelande. Därför, om du inte är säker på att material som finns på eller länkas till av webbplatsen gör intrång i din upphovsrätt, bör du överväga att först kontakta en advokat.
TID OCH UPPSÄGNING
Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANDRA BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI VI RÄTTET ATT, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSENS (INKLUSIVE ATT BLOCKERA VISSA IP-ADRESSSONER FÖR EN REASON). UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT PÅ NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND SOM FINNS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAGAR ELLER FÖRESKRIFTER. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER TA BORT EVENTUELLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU LASTAT NÅGON TID, UTAN VARNING, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE.
Om vi ​​avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning, är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera på uppdrag av tredje part. fest. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och föreläggande.
MODIFIKATIONER OCH AVBROTT
Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av webbplatsen.  
Vi kan inte garantera att webbplatsen alltid kommer att vara tillgänglig. Vi kan uppleva hårdvara, mjukvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för någon förlust, skada eller olägenhet som orsakas av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen under någon driftstopp eller avbrott på webbplatsen. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att tolkas för att förplikta oss att underhålla och stödja webbplatsen eller att tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med detta.
GÄLLANDE LAG
Dessa villkor styrs av och tolkas enligt lagarna i de Storbritannien, och användningen av FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor är uttryckligen utesluten. Om din vanliga vistelseort är inom EU och du är konsument, har du dessutom det skydd som du får av obligatoriska bestämmelser i lagen i ditt bosättningsland. The Millions Club LTD och du samtycker båda till att underkasta dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Storbritannien, vilket innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter med avseende på dessa användarvillkor i de Storbritannien, eller i det EU-land där du är bosatt.
TVISTLÖSNING
TEuropeiska kommissionen tillhandahåller en onlineplattform för tvistlösning. Om du vill uppmärksamma oss på detta ämne, vänligen kontakta oss.
RÄTTELSER
Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.
På grund av manuella mätningar är det möjligt att produktmåtten är något i verkligheten jämfört med vad som anges i storleksguiderna.
VARNING
WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SOM ÄR TILLGÄNGLIG. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER KOMMER PÅ DIN EGEN RISK. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN, FRÅSÄGER VI ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DESSA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJARE, OCH PARTICULERING FÖR SÄLJARE EMENT. VI GÖR INGA GARANTIER ELLER UTTALANDE OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON WEBBPLATSER SOM LÄNKAR TILL WEBBPLATSEN, OCH VI TAR INGET ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR NÅGON (1) FEL, ELLER MISTISKA FEL, OCH (1) FEL. 2) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) EVENTUELL OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVER OCH/ELLER NÅGON/ELLER OCH FORMELL INFORMATION. LAGRADE DÄR, (4) NÅGOT AVBROTT ELLER AVBROTT AV SÄNDNING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) NÅGRA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART ( 6) EVENTUELLA FEL ELLER UNDERLÅTEN I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPFÖRS SOM EN RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM LAPTAS UPP, SÄNDAS ELLER ANNAT GJORT TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR, GARANTERAR, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDAS AV TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS I EN ANNON ELLER MOBILANNONS. VI KOMMER INTE VAR EN PART TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIG FÖR ÖVERVAKNING AV ALLA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I NÅGOT MEDEL ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH IAKTA FÖRSIKTIGHET DÄR LÄMPLIGT.
ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
UNDER INGEN OMSTÄNDIGHET KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ANSVARIGA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJANDE, EXEMPEL, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA ELLER STRAFSKADOR, INKLUDERAT FÖRLUST, INKLUDERAT, ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR UPPRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. OAVSETT NÅGOT TILL MOTTSATTEN SOM INNEHÅLLS HÄR, KOMMER VÅRT ANSVAR MOT DIG FÖR ALLA OAVSETT ORSAKA OCH OAVSETT ÅTGÄRDENS FORM, ALLTID BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP SOM DU BETALADE, OM NÅGRA, TILL OSS UNDER en (1) MÅNADSPERIOD INNAN NÅGON ORSAK TILL ÅTGÄRD UPPSÅR. VISSA LAGAR I USA OCH INTERNATIONELLA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER PÅ DIG, KANSKAN NÅGRA ELLER ALLA AV ANSVARSFRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA PÅ DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.
SKADEERSÄTTNING
Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss oskadliga, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokater ' avgifter och utgifter, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av: (1) dina bidrag; (2) användning av webbplatsen; (3) brott mot dessa användarvillkor; (4) eventuella brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa användarvillkor; (5) din kränkning av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (6) någon uppenbar skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du kopplat till via webbplatsen. Trots det föregående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att gottgöra oss, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna gottgörelse när vi blir medvetna om det.
ANVÄNDARDATA
Vi kommer att upprätthålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen i syfte att hantera webbplatsens prestanda, såväl som data relaterade till din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar av data, är du ensam ansvarig för all data som du överför eller som hänför sig till någon aktivitet du har gjort med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för någon förlust eller korruption av sådan data, och du avsäger dig härmed all rätt att vidta åtgärder mot oss som uppstår till följd av sådan förlust eller korruption av sådan data.
ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATER
Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA SIGNATER, KONTRAKTER, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REKORD OCH TILL ELEKTRONISKA LEVERANSER AV MEDDELANDEN, POLICIER OCH REGISTRERING AV TRANSAKTIONER SOM INITIERAS ELLER SLUTFÖRS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avsäger dig härmed alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel. 
KALIFORNIEN ANVÄNDARE OCH INNEHÅLLARE
Om något klagomål hos oss inte löses på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta Complaint Assistance Unit vid Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornien 95834 eller per telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.
EXTRA ANSVAR
Observera att om du vägrar varor och leveranser från någon transportör när de väl har skickats till dig, förbehåller vi oss rätten att fakturera dig för både kostnaden för att skicka varan och returen av varan till ursprungslagret. Om du avvisar en beställning och den försvinner under transporten kommer vi inte att återbetala varornas värde eftersom allt ansvar har övergått till den person som vägrade leveransen. Eventuella förluster eller skador som uppstår från borttappade paket kommer att vara den person som beställt varornas ansvar.

Dessutom godkänner du våra meddelandevillkor (https://terms.pscr.pt/legal/shop/luxurierco/terms_of_service) och sekretesspolicy för meddelanden (https://terms.pscr.pt/legal/shop/luxurierco/privacy_policy ).

DIVERSE
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på webbplatsen eller med avseende på webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor gäller i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Vi kan överlåta någon eller alla av våra rättigheter och skyldigheter till andra när som helst. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för någon förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera som orsakats av någon orsak utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen skiljas från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande som skapats mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss på grund av att du har utarbetat dem. Du avsäger dig härmed alla försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa Användarvillkor och avsaknaden av undertecknande av parterna för att verkställa dessa Användarvillkor.

BÄRARE

Vi arbetar med de bästa transportörerna inklusive FedEx, DHL, UPS, JCEX.
Alla paket spåras och spårningsnumret skickas till kunden via e-post så fort det är genererat. Beställningar skickas alltid från produktionslandet (Kina, Indien, Storbritannien).
När transportören anger på sin webbplats (eller med ett leveransbevis) att paketet har levererats, är det kundens ansvar att samla in och skydda paketet och dess innehåll. Kunden ansvarar för att betala eventuella importtullar, även vid returer.

KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Kampanjer, kuponger och specialförsäljning erbjuds i mån av tillgång.
Vi förbehåller oss rätten att avsluta eller förlänga alla erbjudanden när som helst utan föregående meddelande.

För eventuell återbetalningsbegäran, om kunden har betalat med kort, kommer Luxurier att göra det inte återbetala de hanteringsavgifter som debiterats oss av betalningsbehandlare (4.7% för kredit-/betalkort och PayPal).
På grund av deras natur kan skräddarsydda och skräddarsydda beställningar inte returneras eller återbetalas.
Luxurier kan inte ange något specifikt leveransdatum på grund av den långa resa som paketet går igenom. Vi är inte ansvariga för transportörens förseningar eller kundklareringsprocesser som kan förlänga leveranstiden.
Att öppna en återbetalning för att få tillbaka det inbetalda beloppet när beställningen redan har skickats och/eller levererats strider mot dessa användarvillkor.
Vi förbehåller oss rätten att gå vidare med rättsliga åtgärder för att återhämta oss från eventuell omotiverad förlust.
IMPORTSKATT OCH SULLA AVGIFTER

Luxurier arbetar huvudsakligen med lager i Asien - detta gör att du kan välja från ett omfattande utbud av design samtidigt som du får ett superkonkurrenskraftigt pris. Det betyder också att de flesta av våra produkter skickas till dig från nämnda lager.

Även om vi alltid försöker täcka tullavgifter i förskott, är det inte alltid möjligt för vissa länder (inklusive Storbritannien sedan 1 januari 2021 och EU-länder sedan 1 juli 2021).

Eftersom Importer on Records alltid är slutkunden (du), är kunden också ansvarig att betala för moms, importtullar och tullavgifter om så begärs av de lokala myndigheterna. Inga undantag.

För kunder i Storbritannien: sedan 1 januari 2021 måste onlinebutiker följa de nya momskraven. För produkter (eller total beställning) över 135 £, är moms inte inkluderad i onlinepriset och den måste betalas av Importer on Records (Kund) när paketet når Storbritannien, tillsammans med eventuella importtullar. För mer info vänligen tryck här för att läsa mer på Gov.uk-webbplatsen

Varor värda över £135

För varor som överstiger 135 GBP debiteras inte moms av säljaren och kommer att samlas in vid importstället (detta kallas "Importmoms" och debiteras på gällande taxa). Alternativt kan budfirmor samla in beloppet på uppdrag av HMRC och debitera dig en administratörsavgift för att göra det (mer om detta nedan).

Den procentuella momssatsen för import tillämpas på motsvarigheten till varans värde (omräknat till pund sterling med hjälp av växelkurserna för importmånaden som visas på HMRC hemsida), plus kostnader för transport, porto och packning, försäkring och eventuell tull som kan betalas. Importmomsen är vanligtvis 20 %, men eftersom momsen är baserad på tillägg som tull, kan den tyckas vara högre än 20 % av det ursprungliga försäljningspriset.

KONTAKTA OSS 
För att lösa ett klagomål angående webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på: 
hej@luxurier.co
Storbritannien